εσωμονίται

ἐσωμονῑται, οἱ (Μ)
οι μοναχοί που διαβιούν μέσα σε μονή.
[ΕΤΥΜΟΛ. < έσω + θ. μον- (πρβλ. μονή) + επίθημα -ιτης (πρβλ. ενορ-ίτης, συνορ-ίτης)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • АДЕЛЬФАТ — [греч. ἀδελφᾶτον], название различных форм дохода от монастырских владений в ср. века, преимущественно в Византии. Право распоряжаться доходами предоставлялось мон рями монахам и светским лицам (адельфатариям), к рые сделали особенно крупные… …   Православная энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.